Prosiectau Myfyrwyr ar gyfer Busnes

Mae angen rhywbeth gwahanol ar bob busnes, ac mae gan bob myfyriwr ei sgiliau ei hun. Felly mae amrywiaeth eang o bosibiliadau. Dyma rai enghreifftiau...
Beth yw effaith prosiect profiad gwaith yn y tymor hir? Cewch glywed gan fyfyrwyr, graddedigion a chyflogwyr sydd wedi manteisio ar y cyfle.
Ar ôl i'ch prosiect busnes ddod i ben, mae'n bryd i chi lansio eich gyrfa TG. Darllenwch ein cyngor ynghylch sut i fwrw iddi a datblygu eich enw da.