CY | IT Company Certification_ Intro text

Trustmarks CompTIA: Achrediad ar gyfer Cwmnïau TG

O 2010 i Fehefin 2015 fe wnaeth Cynghrair Meddalwedd Cymru alluogi 56 o fusnesau o fewn Ardal Gydgyfeirio Cymru i elwa ar fuddion achrediad CompTIA.  Erbyn hyn mae'r cyllid ar gyfer y rhaglen hon wedi dod i ben ond yn yr adran hon gallwch ddarllen am nifer o lwyddiannau mawr a dysgu rhagor am sut mae achrediadTrustmark CompTIA yn gweithio.

* Erbyn hyn mae'r cyfle i gael cyllid ar gyfer ennill achrediad trwy Gynghrair Meddalwedd Cymru wedi dod i ben ond os hoffech ddysgu rhagor am achrediad CompTIA cysylltwch â Kris Nagamootoo (Uwch-reolwr Cysylltiadau â Gwerthwyr yn CompTIA).