CY | Welcome text | Training for IT Profs

Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus (neu CPD) yn rhaglen hanfodol ar gyfer pob gweithiwr TG proffesiynol. Mae'n gyfle i ennill sgiliau newydd yn ogystal â chymwysterau TG ffurfiol.