Argraffiadau Cyntaf Gwefan

Back

17/11/2014
Niren Basu

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau yn buddsoddi llawer iawn o amser ac arian yn datblygu presenoldeb ar y web ac yna’n mireinio eu hoptimeiddio peiriannau chwilio (SEO), ond gallai’r holl ymdrechion hyn fod yn ddi-werth os na fyddwch wedi creu’r argraff gyntaf iawn.

“Cewch un cyfle i wneud argraff gyntaf" meddai'r hen ddywediad, ac yn achos gwefannau, bydd y cyfle hwnnw’n para 50 milieiliad yn unig, sy’n llai o amser na’r hyn sydd ei angen i amrantu’r llygaid, sef oddeutu 100-400 milieiliad. Dyna faint o amser fydd ei angen i rywun sy’n ymweld â’ch gwefan benderfynu...

  • Pa un ai a yw’n dymuno parhau i ddefnyddio eich gwefan
  • Sut brofiad fydd gwneud busnes gyda chi
  • Pa un ai ydych yn gredadwy neu’n ddibynadwy neu beidio

Argraffiadau cyntaf yw'r greddfau uniongyrchol neu reddfol hynny a deimlwn am bobl a phethau, yr hyn mae Don Norman yn ei alw yn lefel ymberfeddol, rhywbeth sy’n weddill o ddyddiau cynnar ein hesblygiad sy’n penderfynu a yw rhywbeth yn ddiogel neu a ddylid ei osgoi.Yn achos y we, mae ymchwil wedi awgrymu fod argraffiadau cyntaf yn seiliedig yn bennaf ar apêl weledol eich gwefan.

Yna, daw’r argraff gyntaf yn gyfrwng i wneud pob penderfyniad arall ynghylch gwefan a busnes. Bydd hyn yn digwydd oherwydd yr effaith Leugylch, tueddiad i argraff gyntaf positif neu negyddol ddylanwadu ar benderfyniadau eraill a wnawn am y wefan.

Bydd emosiynau positif yn creu argraff gyntaf bositif sy’n gwneud i ni ystyried y wefan a’r busnes yn fwy positif.Byddwn yn fwy parod i ddefnyddio’r wefan a gweld beth sydd ganddi i’w gynnig. Byddwn yn teimlo ei bod yn gredadwy, dibynadwy a defnyddiadwy.Byddwn hyd yn oed yn fwy parod i faddau gwallau defnyddioldeb bychan. Yn gryno, mae’r holl ymdrech a fuddsoddir yn y SEO yn fwy tebygol o dalu ar ei ganfed.

Yn achos argraffiadau cyntaf negyddol, mae’r gwrthwyneb yn wir; bydd pobl yn osgoi’r wefan a’r busnes. Yn gryno, collir busnes a’r posibilrwydd o wneud busnes yn y dyfodol a gwastraffir yr holl SEO.  

Gallwch ganfod rhagor ar y pwnc ar gwrs Defnyddioldeb Gwefannau Cynghrair Meddalwedd Cymru yma http://www.softwarealliancewales.com/web-usability


Erthygl gan Niren Basu, Datblygwr Gweithdai, Cynghrair Meddalwedd Cymru

E-bost: n.basu@softwarealliancewales.com