Trustmark Busnes TG

Beth yw Trustmark Busnes TG CompTIA?

Business Trustmark Quick Start GuideMae Trustmark™ Busnes TG CompTIA yn adnabod cwmnïau TG sy'n arddangos arferion gorau busnes cadarn yn gyson tra'n darparu gwasanaethau TG o ansawdd uchel.

Mae'r Trustmark yn ymrwymiad i ragoriaeth ar ran eu cleientiaid. Mae cwmnïau sy'n arddangos logo Trustmark Busnes TG CompTIA yn addo dilyn cod cadarn o arferion sy'n cwrdd â neu'n rhagori ar y lefel safonol o wasanaeth ar gyfer y diwydiant y bydd eu cwsmeriaid yn ei derbyn.

Datblygwyd Trustmark Busnes TG CompTIA trwy fenter yng Nghymuned Sianel CompTIA DU, wedi'i hadeiladu a'i dilysu gan aelodau'r grŵp cydweithredol hwn o gyfoedion o
weithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant.

Beth yw'r buddion?

Mae'r Trustmark yn darparu buddion gwerthfawr i sefydliadau sy'n cymryd rhan, gan gynnwys:

  • Deunyddiau sy'n helpu cynyddu ymwybyddiaeth/statws ynghylch y cwmni a'r diwydiant
  • Rhestriad cwmni mewn cyfeiriadur o ddarparwyr cymeradwy
  • Defnydd o'r logo TrustmarkBusnes TG mewn deunyddiau cyfochrog
  • Asesiad ac offer arfer gorau i wella polisïau a gweithdrefnau

 

Ydych chi'n barod am y rhaglen Trustmark?

Hyd yma, mae CompTIA UK wedi ardystio dros 200 o gyflenwyr TG: cwmnïau sydd wedi gwella effeithlonrwydd a galluogi eu hunain i gynnig am y contractau mwyaf proffidiol.

Cysylltwch heddiw
Cysylltwch ag un o'n Swyddogion Cyswllt Busnes i gael sgwrs neu i drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb er mwyn trafod sut y gallwch roi cychwyn arno.
Gweithdai a Gweminarau
Rydym ar fin cyhoeddi atodlen o weithdai a gweminarau y gallwch eu mynychu er mwyn cael dealltwriaeth hyd yn oed yn well o'r Trustmarks a buddion posibl i'ch cwmni.
Cofrestrwch Heddiw
Os ydych chi eisoes wedi penderfynu ac eisiau rhoi cychwyn arno heddiw, yna gallwch lawrlwytho ein ffurflen gais yma.