Trustmark+

Beth yw CompTIA Accredit UK Trustmark+?

Trustmark+ Quickstart GuideMae CompTIA Accredit UK Trustmark+ yn gymhwyster busnes niwtral o ran y gwerthwr wedi'i ddylunio i ddangos cymwyseddau cwmnïau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh).

Mae'n gymhwyster sydd wedi'i brofi a'i archwilio ar gyfer y diwydiant a hwn yw'r meincnod ar gyfer sefydliadau TGCh sy'n dymuno profi rhagoriaeth eu busnes, glynu at yr arferion gorau ac ymrwymo i wella'n barhaus.

Mae'r cymhwyster busnes hwn yn gwella hyder yn eich busnes trwy brofi i chi ac i gleientiaid posibl eich bod yn cydymffurfio â set lem o safonau diwydiant. Mae'r meini prawf yn cynnwys rheoli sefydliadau, cyfeiriad y cwmni, cynhyrchu busnes, cyflwyno gwasanaethau a gweithrediadau a chysylltiadau cwsmeriaid.

 

Beth yw'r buddion??

  • Mae'n dangos ymrwymiad cwmni TGCh i gyflwyno atebion a gwasanaethau o ansawdd; elfen bwysig sy'n eu gwneud yn wahanol yn gystadleuol.
  • Mae'n darparu system gynhwysfawr i adolygu a gwella prosesau, polisïau a gweithdrefnau sy'n seiliedig ar arferion gorau cyfredol. Mae hyn yn cynyddu'r gwasanaeth i gwsmeriaid ac yn cefnogi ansawdd gan alluogi'r sefydliad i gadw a denu cleientiaid newydd.
  • Rhestru'r deiliad mewn cyfeiriadur y gellir chwilio drwyddo, sy'n cynnwys darparwyr gwasanaeth TGCh sydd â chymwysterau. Mae'n golygu bod gan y cwmni fynediad at gymuned o gyfoedion sy'n wynebu heriau tebyg, sy'n helpu i ddatblygu a gwella'r busnes.
  • Mae'n rhoi hyder i'r sefydliad hyrwyddo a gwerthu ei wasanaethau a'i atebion proffesiynol yn llwyddiannus.