Hyfforddiant ar gyfer Gweithwyr TG Proffesiynol

Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus (neu CPD) yn rhaglen hanfodol ar gyfer pob gweithiwr TG proffesiynol. Mae'n gyfle i ennill sgiliau newydd yn ogystal â chymwysterau TG ffurfiol.

 

 

Ers 2010 mae Cynghrair Meddalwedd Cymru wedi bod yn helpu busnesau ac unigolion i ddatblygu eu sgiliau ac ychwanegu rhai newydd trwy ddarparu cyrsiau a gweithdai o safon uchel sy'n cwmpasu ystod o bynciau.

Mae'r prosiect wedi gweithio gyda mwy na 1100 o fusnesau i helpu eu gweithwyr i ddatblygu sgiliau newydd a dangos i'r byd eu bod yn cadw'n gyfredol â'r technolegau diweddaraf.